KEFAD index listesine yenileri eklendi...


Dergimiz 16.05.2018 tarihi itibari ile The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) tarafından indexlenmektedir. Dergimiz ERIH PLUS ile birlikte 9 farklı index tarafından indexlenmektedir..