KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA DÜZEYİ
Ejder ÇELİK,  Emine BABAOĞLAN 

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin yabancılaşma düzeylerini belirlemek ve ayrıca yabancılaşma düzeyinin öğrencilerin cinsiyetine, yaşına, sınıfına, bölümüne, aile gelir durumuna ve teknolojiyi kullanma amacına göre fark gösterip göstermediğini tespit etmektir. Bu araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin güçsüzlük, kuralsızlık, soyutlanmışlık ve anlamsızlık düzeylerinin orta düzeyde olduğu; yabancılaşma puanlarının dört alt boyutta da öğrencilerin cinsiyetine, yaşına, sınıfına, aile gelir durumuna göre fark göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin soyutlanma düzeyinin bölümlere göre fark göstermediği ortaya çıkmıştır. Güçsüzlük boyutunda ise edebiyat ve matematik bölümü öğrencileri ilahiyat fakültesi öğrencilerinden; mimarlık bölümü öğrencileri din kültürü ahlak bilgisi öğretmenliği, tarih, bitki koruma, hemşirelik, iktisat, işletme ve ilahiyat bölümü öğrencilerinden anlamlı olarak daha yüksek puan almıştır. Kuralsızlık boyutunda din kültürü ahlak bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencileri tarih, bitki koruma, edebiyat, hemşirelik, iktisat, işletme ve mimarlık bölümü öğrencilerinden; ilahiyat ve matematik bölümü öğrencileri mimarlık bölümü öğrencilerinden anlamlı olarak daha düşük puan almıştır. Öğrencilerin teknolojiyi kullanma amacına göre güçsüzlük ve soyutlanma boyutlarında fark görülmezken; sosyal medya amacıyla teknoloji kullanan öğrencilerin kuralsızlık boyutunda yabancılaşma düzeyinin kitap, dergi ve nakale amacıyla kullanan öğrencilerden, anlamsızlık boyutunda ise haber amacıyla teknoloji kullanan öğrencilerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir.Yabancılaşma,  güçsüzlük,  kuralsızlık,  soyutlanma,  anlamsızlık 
  
Makale Gönder