KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2000/Cilt 1,Sayı-1

ARCTİUM MİNUS (HİLL) BERNH TOHUM &CCEDİL;İMLENMESİ SIRASINDA DEPO MADDELERİN MOBİLİZASYONU

Tohit Güneş 

Arctium minus(Hill) Bernh. (Asteraceae) tohumlarına farklı soğuklama periyotları ve GA3 uygulanarak , çimleme sırasında meydana gelen protein ve karbonhidrat değişimleri incelenmiştir. Soğuklamanın çimlenmeyi hızlandırdığı ve depo maddelerin mobilizasyonu artırdığı saptanmıştır. GA3 uygulaması çimlenme hızını ve çimlenme oranını artırmış, ancak düşük konsantrasyonlarda daha etkili olmuş ve çimlenme oranı % 100'e kadar çıkmıştır. Soğuklama ve GA3 uygulaması birlikte yapıldığında olumsuz etki göstermişlerdir. Protein mikltarı çimlenmenin başlangıcında artmış, çimlenmenin ileri safhalarında azalmıştır. Karbonhidrat düzeyi ise çimlenmeden önce azalmaya başlamış, bu azalma çimlenmenin tamamlanmasına kadar devam etmiştir.Arctium,  Çimlenme,  Gibberellin,  Karbohidrat,  Protein 
  
Makale Gönder