KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

WEB TEMELLİ BİR EĞİTİM YAZILIMININ KULLANILABİLİRLİĞİ: “TTNET VİTAMİN İLKÖĞRETİM 6.SINIF MATEMATİK ÖRNEĞİ
Gamze YILMAZ,  Aslıhan TÜFEKCİ 

Bu çalışmanın amacı, Vitamin İlköğretim 6. Sınıf Matematik programının arayüzünü kullanılabilirlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirmek ve sonuçlarını paylaşmaktır. Bu amaçla program, bir ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 12 öğrenciye kullandırılarak, en sık kullanılan görevler arasından seçilen 11 soruluk bir görev listesi ve bir gözlem formu aracılığıyla toplanmıştır. Ayrıca, kullanıcılardan test sırasında sesli düşünmeleri istenmiştir. Testler iki gözlemci ile her bir kullanıcı ile birebir yapılmıştır. Değerlendirme aşamasında kullanıcıların görevleri tamamlayıp tamamlayamadıkları ile birlikte, test sırasındaki davranışları ve ifadeleri gözönüne alınmıştır. Çalışmanın sonunda kullanıcılar programı genel olarak kullanılabilir bulmakla birlikte tasarımla ilgili birkaç öneri sunulmuştur.Kullanılabilirlik testi,  insan-bilgisayar etkileşimi,  web temelli eğitim,  eğitim yazılımı 
  
Makale Gönder