KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (BÖTE) ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKLERİNE İLİŞKİN ZİHİN HARİTALARININ ANALİZİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Serçin KARATAŞ 

Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğretmen adaylarının mesleklerine ilişkin düşüncelerini öğrenmektir. Öğretmen adaylarının mezun olduktan sonra yaşayabilecekleri sıkıntıların giderilmesinde pek çok sorunun önceden belirlenmesi, bu sıkıntılara çözüm yollarının üretilmesine olanak sağlayacaktır. Böylece, hangi tür değişkenlerin üzerinde durulması gerektiği hakkında bir fikir verilebileceği için çalışmanın, alanyazına katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Araştırmada 2007-2008 öğretim yılı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü son sınıfta okuyan 28 öğrencinin “BÖTE öğretmeni” ifadesini ana düşünce olarak kullandıkları zihin haritaları, veri toplama aracı olarak kullanılmış ve bu zihin haritalarının içerik analizi yapılmıştır. Öğretmen adaylarının “BÖTE öğretmeni”ne ilişkin düşünceleri, öğretmenlik özelliği; kişilik özelliği; ilgi alanları/görevleri; teknoloji; bilgisayar; bölümle ilgili düşünceleri; sağlık ve geleceğe ilişkin düşünceler olmak üzere toplam 8 başlıkta toplanmıştır. Öğretmen adayları, BÖTE öğretmeninin iyi iletişim becerilerine sahip ve kişilik özellikleri açısından sabırlı ve hoşgörülü olmaları gerektiğini düşünmektedirler. BÖTE öğretmen adayları daha çok web/grafik tasarımcısı olmak istemektedirler ve kendilerini teknoloji ile ilişkilendirmektedirler. Bazıları gelecekleri için, bazıları da sağlık bakımından endişe etmektedirler.BÖTE öğretmeni,  zihin haritası,  öğretmen adaylarının mesleklerine ilişkin düşünceleri 
  
Makale Gönder