KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

GRUP &CCEDİL;ALIŞMASI VE İŞBİRLİKLİ &CCEDİL;ALIŞMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ İ&CCEDİL;İN BAZI ÖNERİLER

Yasemin Gödek 

Grup çalışması, öğretimlerini daha etkili hale getirmeye çalışan öğretmenlerin başvurduğu öğretim stratejilerinden biridir. İşbirlikli çalışma da grup çalışmasının önemli bir elemanıdır. Her ne kadar grup çalışması öğretmenler tarafından kullanılıyor olsa da bu yaklaşımın kullanımında ve doğasında pekçok farklılıklar mevcuttur. Bu nedenle, grup ve işbirlikli yaklaşımları incelemek, önemlerini ve bu tekniklerin kullanımındaki farklılıkları belirtmek gereklidir.


Bu derleme çalışmasında ilk olarak, grup ve işbirlikli yaklaşım tanımlanmış; önemi, amaçları, öğrenciler ve öğretmenler için faydaları, öğretmenlerin bu teknikleri kullanırken karşılaşabilecekleri problemler tartışılmıştır. İkinci olarak, grup çalışmasını, işbirlikli yaklaşımı, bireysel ve tüm sınıf çalışmasını kullanan öğretmenler arasındaki çeşitlilik tespit edilerek grup çalışmasının çeşitleri belirtilmiştir. Daha sonra, grup çalışması üzerine yapılan çalışmalardan bahsedilerek bu çalışmaların arasındaki tutarlılık tartışılmıştır. Son olarak, grup ve işbirlikli yaklaşımlarının kullanımı konusunda öğretmenlere bazı önerilerde bulunulmuştur.Grup Çalışması,  İşbirlikli Yaklaşım,  İlköğretim Öğretmenleri 
  
Makale Gönder