KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-2

MÜFETTİŞLERİN, ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİNDEKİ EKSİKLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Habib ÖZGAN,  Seda YILMAZ 

Bu araştırmanın amacı; müfettişlerin, öğretmenlerin sınıf yönetimindeki eksiklikleri konusundaki algılarını ve çözüm önerilerini belirlemektir. Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki eksiklikleri altı boyutta incelenmiş ve her bir boyut bir kategori olarak değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi konusundaki eksikliklerinin müfettişler tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koymak amacıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinden rastgele seçilen 20 ilköğretim müfettişi ile görüşme yapılmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen verilere frekans, kategori ve ilişki analizi yapılmıştır. Müfettişlerin sınıf yönetimindeki öğretmen eksiklikleri hususunda getirdikleri çözüm önerilerine frekans analizi yapılmıştır. Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki eksiklikleri; “ sınıf hakimiyeti, öğrenme-öğretme süreci, iletişim, konu alanı ve alan eğitimi bilgisi, sınıfın fiziksel durumu ve diğer” başlıkları altında incelenmiştir. Görüşme metninde tekrarlanan cümlelerin tekrarlanma sıklığı (frekans analizi) belirlenmiştir. Belirlenen bu alt başlıklar daha önce yukarıda belirtilen 6 kategoriye uygun şekilde yerleştirilmiştir. Görüşme metni verilerine yapılan frekans ve kategori analizine bağlı olarak müfettişlerin öğretmenlerin sınıf yönetimindeki eksikliklerini hangi kategoriyle ne derece ilişkilendirdikleri (ilişki analizi) belirlenmiştir.

Müfettişler öğretmenlerin en çok öğretme-öğrenme süreci ile ilgili eksiklikleri olduğunu söylemişlerdir. Öğretmenlerin sınıf hâkimiyeti ile ilgili eksiklikleri de müfettişlerin en fazla bahsettikleri konular arasındadır.Müfettiş,  sınıf yönetimi,  öğretmen 
  
Makale Gönder