KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FİZİKSEL DEĞİŞKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe Karaçalı 

Eğitim-öğretim sürecini etkileyen değişkenlerinin başında sınıf yönetimi gelmektedir. Etkili bir sınıf yönetimi eğitim-öğretim sürecinin başarıya ulaşmasının temel taşını oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri incelendiği zaman ülkemize göre sınıf yönetiminin sadece öğretmen boyutu ile değil birçok değişken açısından ele alındığı görülmektedir. Bu değişkenlerin başında sınıf ortamının düzenlenmesine gerekmektedir. Sınıf ortamının düzenlenmesinde en önemli rol öğretmenlerin ve yöneticilerindir. Öğretmenlerin ve yöneticilerinin, sınıfın ortamı; öğrenci üzerindeki ve sınıf yönetimindeki etkilerini dikkate alarak düzenleme yapması eğitim-öğretim etkinliğini arttırmaktadır.


Bu araştırma, sınıf yönetiminin ve sınıftaki fiziksel değişkenlerin, olumlu öğrenme ortamı oluşturmadaki ve öğrencilerin öğretim hedeflerine ulaşmasındaki önemini vurgulamaktadır.Sınıf Yönetimi,  Sınıf Ortamı,  Fiziksel Değişkenler 
  
Makale Gönder