KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELİŞİM SIRALAMASININ ARAŞTIRILMASI

Şebnem İngec,  Pervin Ünlü,  Mehmet Fatih Taşar 

Bu çalışmanın amacı momentum ve onu oluşturan elementer kavramların öğrenilme sırasını araştırmaktır. Çalışmaya farklı yaş gruplarından öğrenciler katılmıştır. 2001-2002 eğitim öğretim yılının bahar döneminin sonunda 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda okuyan toplam 158 öğrencinin katılımıyla bir uygulama yapılmıştır. Öğrencilerin sahip oldukları kavramsal hiyerarşiler, kavramsal işler hakkında yöneltilen açık-uçlu sorulara verdikleri cevapların nitel olarak analiz edilmesi yöntemiyle açığa çıkarılmıştır. Öğrencilere kütlenin korunumu, hız, momentum sabit olduğunda kütle ile hızın orantılı kullanımı ve momentumu içeren gösteri deneyleri yapılmış ve bu deneylere ait sorular yöneltilmiştir. Yaşları 12 ile 16 arasında değişen öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada momentum kavramı ile ilgili soruların başarı yüzdesinin diğerlerine oranla fazla olduğu görülmüştür. Bulgular göstermektedir ki, momentum, onu anlamak için gerekli olduğu düşünülen kütle ve hızın tam olarak bilinmesine ihtiyaç duyulmayan bir kavramdır. O halde, momentum kavramının öğretilmesi için hız kavramını öğretmek öncelikli
olan bir durum değildir.Momentum,  hız,  kütlenin korunumu,  fen eğitimi 
  
Makale Gönder