KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN İKİLİ İLİŞKİLERİ

Mehmet Bolat 

Bir ülkenin dış politikasını belirleyen temel unsurlar; dünya siyasetindeki yeri, diğer ülkelerle işbirliği, barışın korunması, askeri kaygılar, kamuoyu, dış politikayı yönlendiren kişi ve kurumların konumu ve görüşleri ile karşılıklı menfaatlerdir.


I. Dünya Savaşı sonrasında bozulan dünya düzenini yeniden oluşturma çabaları ile bu çabaların Türkler üzerindeki etkileri ve bu durum karşısında Osmanlı Devleti yöneticilerinin pasif tutumu, Atatürk’ün yeni ve milli bir Türk Devleti oluşturmak amacıyla kendi dış politikasını oluşturması için ortam hazırlamıştır.


Bu çalışmada sırasıyla; Atatürk’ün dış politikasını oluşturduğu ortam, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve 1919–1938 yılları arası ikili ilişkiler incelenmiştir.Dış Politika,  Atatürk,  İngiltere,  Sovyetler Birliği,  Yunanistan 
  
Makale Gönder