KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2019/Cilt 20,Sayı-3

İKİ DİLLİLİK VE HOLLANDA’DAKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARININ OKUMA BECERİLERİNDEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ
GÖZDE DEMİREL 

Çok dilli ya da çift dilli kişilerin konuşmaları sırasında her bir dilin diğer dil(ler) üzerindeki etkileri görülebilir. İlk dilin etkileri ikinci dil üzerinde görülürken, ikinci dilin de birinci dilin çeşitli beceri alanları üzerindeki etkileri gözlemlenebilir. İkinci dil edinimiyle ilgili çalışmalarda diller arasındaki ilişkinin ve bunların nasıl öğrenildiğinin dikkate alınması gerekir. Günümüzde giderek daha fazla sayıda okul geçmiş öğrenme deneyimlerine sahip ve farklı dil kökenlerinden gelen öğrenciler karşısında çeşitli zorluklar yaşıyor. Azınlık mensubu çocukların çift dilliliği bir dezavantaj olarak görülse de, söz konusu araştırmada her iki dilde yetkin olan çift dilli çocukların okulda daha başarılı olduğu ortaya konmaktadır. Bu çalışmada çift dilli ve çok dilli kişilerin bu dilleri hangi şartlar altında kazandıkları dikkate alınmakta ve birinci dilin diğer dil kazanımlarını nasıl etkilediği, çocukların birinci dildeki okuryazarlıklarının ikinci dildeki okuma becerilerini nasıl etkilediği ve çift dilliliğe ve çok dilliliğe karşı genel tutum incelenmektedir. Bu çalışmada Hollanda’daki Türk göçmenlerin çift dilli çocuklarının dil becerileri incelenerek birinci dilin egemen dili kazanmada oynadığı rol açıklanmaktadır.Çift dillilik,  Okuma yazma becerileri,  Dil edinimi,  İkinci dil,  Okuma becerisi 
  
Makale Gönder