KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

LABORATUVAR UYGULAMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: ARGÜMAN TEMELLİ SORGULAYICI ARAŞTIRMA

Pınar Seda Çetin,  Duygu Metin,  Ebru Kaya 

Fen eğitiminin en temel amaçlarından biri bilim okuryazarlığının en kritik bileşeni olan öğrencilerin bilim insanlarının çabalarını daha iyi anlamalarını ve onların bilimsel bilgiyi elde etme aşamasında hangi bilimsel süreçlerden geçtiklerini fark etmelerini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için fen laboratuvarları en uygun ortamlardır. Bu çalışma, fen bilimleri laboratuvarlarında kullanılabilecek yeni bir yöntem olan Argüman Temelli Sorgulayıcı Araştırma (ATSA) yöntemini tanıtmayı amaçlamaktadır. ATSA; görevi ve yönlendirici araştırma sorusunu tanımlamak, araştırma yöntemini tasarlamak ve veri toplamak, verileri analiz etmek ve araştırma sorusuna geçici bir argüman üretmek, argümantasyon, açık ve yansıtıcı tartışma, araştırma raporu yazmak, akran değerlendirmesi yapmak, araştırma raporlarını düzenleyerek tekrar sunmak olmak üzere sekiz basamaktan oluşmaktadır. Bu basamaklar örnekler ile tanıtılarak fen dersi öğretim programları ile uyumu tartışılmıştır.fen laboratuvarları,  argümantasyon,  sorgulayıcı araştırma 
  
Makale Gönder