KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNANÇ SİSTEMLERİ İLE ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Mehmet DEMİRBAĞ,  Sevgi KINGIR,  Salih ÇEPNİ 

Bu araştırmada fen bilimleri öğretmen adaylarının inanç sistemleri ile öğrenme amaçlı yazma pratikleri arasındaki ilişki incelenmiştir.Araştırmaya üniversite düzeyinde 1. sınıfta öğrenim gören sekiz fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adayları ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili öğrenme amaçlı yazma aktivitlerini gerçekleştirdikten sonra öğretmen adayları ile öğrenme amaçlı yazma ve inanç sistemlerini içeren görüşme formları aracalığıyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının inanç sistemlerinin öğrenme amaçlı yazma pratikleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür.Bu sonuca göre öğretmen adaylarının inanç sistemlerininde ki olası değişim ve gelişimin, üst düzey stratejilerin ve muhakeme süreçlerinin kullanıldığı yüksek kalitede ki öğrenme amaçlı yazma pratiklerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.İnanç sistemi,  öğretmen adayları,  öğrenme amaçlı yazma 
  
Makale Gönder