KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

OKUL YÖNETİCİSİNİN VİZYONER LİDERLİK ROLÜ
Haydar DURUKAN 

Vizyon, gelecekte olmasını istediklerimizin bugünden düşünü kurmaktır. Vizyon bireyin ya da kurumun gelecekle ilgili yol haritasıdır. Vizyon, içinde bulunduğumuz koşulların çıkış noktası olarak yeni bir ufuk açmaktır.

Vizyon ile yaratıcılık arasında çok yakın bir ilişki vardır. insan yaratıcılık yetisi ile vizyonunu değiştirip, gerçeklerle gelecekteki düşlerini dengeleyebilir. Örgütte yeni sorun ve sıkıntıların çıkması yeni bir vizyona ihtiyacı doğurur ve böylece var olanı beğenmeyen insan yeninin arayışı içine girer.

Vizyon, okullarda çalışanlarda coşku ve bağlılık yaratır. Okullar, vizyonu olduğu sürece yersiz sorunlarla boğuşmaz. Okul yöneticileri vizyoner liderlik rolleri gereği, okullarında takım ruhunu canlandırarak dinamik bir yöntem ortaya koyup, eğitimde kaliteyi arttırabilirler.Vizyon,  okul vizyonu,  vizyoner liderlik 
  
Makale Gönder