KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

2-ASETİLAMİNO-6-BENZOİL-4-KLOROFENOL KRİSTALİNİN YARI DENEYSEL MOLEKÜLER ORBİTAL YÖNTEMLER (PM3, AM1, MNDO) İLE MOLEKÜLER ŞEKİLLENİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Fatma Baysen 

Bu çalışmada; analjezik ve antienflamatuvar ilaçların yapımında kullanılan ve kristal yapısı x-ışını kırınım yöntemi ile çözülen 2-asetilamino-6-benzoil-4-klorofenol (C H NO Cl 15 12 3 ) kristaline, HyperChem paket programında bulunan yarı deneysel moleküler orbital yöntemlerden PM3 (Parametric Model 3), AM1 (Austin Model 1) ve MNDO
(Modified Neglect of Diatomic Overlap) yöntemleri kullanılarak geometri optimizasyonu yapıldı.Geometri optimizasyonu ile moleküllerin minimum enerjiye sahip geometrik parametreleri elde edildi. Teorik olarak elde edilen bu parametreler, deneysel olarak elde edilen x-ışını kırınım değerleri ile karşılaştırıldı. Bunun sonucunda C H NO Cl 15 12 3 kristalinde bağ uzunluk ve bağ açılarında AM1 yönteminin deneysel x-ışını kırınımı sonuçları ile daha uyumlu olduğu görüldü. Moleküler yapının PM3, AM1 ve MNDO yöntemlerine göre geometri optimizasyonu sonucu, ilgili enerji değerleri hesaplandı.X-Işını Kırınım Yöntemi,  Yarı Deneysel Moleküler Orbital Yöntemler,  PM3,  AM1,  MNDO,  Asetilamino,  Benzoil,  Klorofenol 
  
Makale Gönder