KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2011/Cilt 12,Sayı-3

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ STANDART OLMAYAN SÖZEL PROBLEMLERE VERDİKLERİ YANITLAR VE YORUMLAR
Çiğdem KILIÇ 

Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının standart olmayan sözel problemlere ne türden yanıtlar verdikleri ve problemlerin çözümüne yönelik olarak yapmış oldukları yorumlar belirlenmiştir. Araştırma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte toplam 126 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri 12 problemden oluşan problem çözme testi ve 12 öğretmen adayı ile yapılan klinik görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, Verschaffel ve diğerleri (1994) ve Inoue (2005) tarafından geliştirilen kodlama ile betimsel analiz yöntemi benimsenmiştir. Öğretmen adaylarının standart olmayan sözel problemlere gerçekçi yanıt, gerçekçi olmayan beklenen yanıt ve beklenmedik gerçekçi gerekçeli yanıtlar verdikleri görülürken, problemlerin çözümleri sırasında teknik hata, yanıt verememe ve herhangi bir kodlama sınıfına girmeyen diğer durumlarının ortaya çıktığı da görülmüştür. Öğretmen adaylarının sözel problemlerdeki çözüm tercihlerinin sınıf düzeylerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.İlköğretim matematik öğretmen adayı,  standart olmayan sözel problem,  gerçek düşünceler 
  
Makale Gönder