KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

KISA BİR ÖYKÜNÜN ANATOMİSİ
Hülya BALCI 

Ülkemizde öykü çözümlemesi dilbilgisel ve dilbilimsel alanda çok geniş bir çalışma alanına sahip değildir. Öyküler genelde olay örgüsü, kişiler, zaman, mekân vb. alanlara yönelik olarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Öykülerin dilbilgisel alana yönelik çözümlemeleri 20.yy'la birlikte gelişme göstermeye başlamıştır. Bu doğrultuda Haliday'in çalışmaları dilbilim ve dilbilgisi açılarından çalışma yapacak olan kişilere ön bir kaynak oluşturmuştur. Toolan da Haliday'den etkilenerek "işlevsel Dilbilgisi Ve Söylem Çözümlemesi" başlığı altında bir yöntem geliştirmiştir. Bu çalışmada bu yöntemden yola çıkarak Peride CELAL’in “Ağaç" adlı öyküsü çözümlenmeye çalışılacaktır.Kısa öykü ,  Dilbilim,  Metin 
  
Makale Gönder