KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

5E ÖĞRENME MODELİ VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN BİYOLOJİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ
Murat AKTAŞ 

Bu çalışmanın amacı; biyoloji dersinde 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yönteminin biyoloji dersi akademik başarısına etkilerini araştırmaktır. Ankara-Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerini sürdüren 11. sınıftaki 93 fen grubu öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. “Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji” ünitesi 1. deney grubunda 5E öğrenme modeli ile, 2. deney grubunda işbirlikli öğrenme yöntemi ile, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi ile işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji” ünitesi akademik başarı testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; akademik başarı açısından 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntem arasında yapılandırmacı yaklaşımlar lehinde anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımın iki modelini karşılaştırdığımızda ise 5E öğrenme modeli ile işlenen derslerde öğrencilerin daha başarılı olduğu görülmüştür.yapılandırmacı yaklaşım,  işbirlikli öğrenme,  5E modeli 
  
Makale Gönder