KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

OKUL ÖNCESİ DÖNEM &CCEDİL;OCUKLARI İ&CCEDİL;İN GELİŞTİRİLEN ARAŞTIRMA TEMELLİ MATEMATİK EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

Ceyhun ERSAN,  Asiye İVRENDİ 

Son yıllarda erken çocukluk döneminde matematik eğitimine yönelik ilgide bir artış gözlemlenmektedir. Verilen bu önemden hareketle nitelikli matematik eğitiminin özellikleri tartışılmakta ve çocukların matematikle ilişkili öğrenmelerini daha etkin bir şekilde desteklemek amacıyla çeşitli matematik eğitim programları geliştirilmektedir. Bu programlar farklı dillere uyarlanmakta ve etkinliklerini değerlendirmek amacıyla deneysel çalışmalara yer verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönem çocukları için geliştirilmiş ve araştırma temelli olan matematik eğitim programlarını incelemektir. Bu programlar; Yapı Taşları (Building Blocks), Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik (Big Math for Little Kids) ve Anaokulu-Anasınıfı Matematik (Pre-K Mathematics) Eğitim Programlarıdır. Bu amaca ulaşmak için anılan programların temel özellikleri ile deneysel çalışmalardan elde edilen veriler ışığında etkileri ve benzer ve farklı yönleri tartışılmıştır. Bu bağlamda, incelenen eğitim programlarının Türkiye’deki okul öncesi eğitimde kullanılabilirliklerine yönelik bazı önerilere de yer verilmiştir.okul öncesi dönemde matematik,  matematik eğitim programları,  araştırma temelli program 
  
Makale Gönder