KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Kerim GÜNDOĞDU,  Nesrin ÇİMEN,  Serap TURAN 

Bu çalışmada, eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (Civil Cervant Selection Exam) ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Bu amaçla, Erzurum Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören onbir farklı bölümden 507 öğretmen adayına, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 28 kapalı uçlu durumdan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, sınavın geleceklerini etkileyeceğini ve çok önemli olduğunu, ancak bu sınavın ve sınava hazırlanma sürecinin kendilerini ruhen, ekonomik ve sosyal olarak yıprattığını; sınavın iyi öğretmen seçen bir sistem olmadığını; öğretim elemanlarının derslerinde KPSS’ye yönelik öğretim yapması gerektiğini ve genel olarak KPSS’nin kaygı düzeyleri üzerinde olumsuz bir etki yarattığını göstermektedir.Öğretmen Yetiştirme,  Kamu personeli Seçme Sınvı,  Öğretmen Adayları 
  
Makale Gönder