KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SÜRE&CCEDİL; ODAKLI ÖL&CCEDİL;ME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Işıl Ektem,  Saime Keçici,  Gülhiz Pilten 

Sınıf öğretmenlerinin süreç odaklı ölçme-değerlendirme yöntemlerine yönelik görüşlerinin belirlendiği bu araştırma betimleyici bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Yapılan araştırmada, ele alınan tek durum öğretmenlerin süreç odaklıölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin görüşleridir. Çalışmada, belirtilen yaklaşıma ilişkin algıları belirlenen öğretmenler birer analiz birimi olarak ele alınmıştır. Bu çalışmaya 2015-2016 öğretim yılında Konya il merkezinde bulunan 8 farklı ilköğretim okulunda görev yapan 20 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilirlik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin süreç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Araştırmada süreç odaklı ölçme değerlendirme yöntemleri konusunda sorun yaşanmasının nedenleri ders saatlerinin yetersizliği, sınıf mevcutlarının fazlalığı, ev ödevlerinin veliler tarafından yapılması, ders araç-gereçlerinin yetersizliği, öğretmenin yükünü artırması, mevcut sınav sistemi olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmenler bu konularda iyileştirmeler yapılması gerekliliği üzerinde durmuşlardır.Süreç odaklı Ölçme ve değerlendirme,  öğretmen görüşleri,  öğretmen uygulamaları 
  
Makale Gönder