KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

POLİSLERİN SPOR MÜSABAKALARINDAKİ SALDIRGAN SEYİRCİYE MÜDAHALEDE KENDİ TARAFTARLIĞININ
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Atilla Pulur,  İlter Kaynak,  Serdar Orhan 

Bu çalışmanın amacı; spor müsabakalarında görev alan polislerin takım tutma eğilimlerinin saldırgan seyirciye müdahalede görevlerine etkisini belirlemektir.


Araştırma örneklemini Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Antalya illerinde görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinden 609 polis oluşturmuştur. Araştırmada 13 sorudan oluşan anket uygulanmış, verilerin analizinde SPSS İstatistik Değerlendirme Paket Programının 11,0 versiyonuyla X2 (Chi-scuare-Ki-Kare) testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılığın kabulü için 0,05 (p) seviyesi esas alınmıştır. Örneklem grubunu oluşturan polis memurlarının; %73,7’si 24-28 yaş arası, %95,2’si erkek, %60,7’si 1-2 yıllık mesleki tecrübeye sahip ve %82,5’i bir takım tutmaktadır.


Araştırma sonucunda, polis memurlarının % 58,0’i aktif olarak sporla ilgilenirken, % 98,0 oranında futbol branşının seyircisini saldırgan olarak görmekte ve % 54,4’ü seyircilerin maçlara deşarj olmak amacıyla gittiğini düşünmektedirler. Polis memurlarının % 87,3’ü spor müsabakalarında gereğinden çok zaman önce görev aldıklarını ve büyük oranda spor müsabakalarında görev almayı tercih etmediklerini belirtmişlerdir. % 65,6’sı seyircileri saldırganlığa yönelten sebep olarak; basın, kulüp yöneticileri, hakemler, karşı takım seyircisi, oyuncu hataları, teknik
adamlar ve amigo unsurlarının hepsini ayırt etmeden gösterirken, % 91,3’ü daha önceden tespit edilen aşırı saldırgan ve taşkınlık yapan seyircilerin maçlara alınmaması gerektiğini belirtmiştir. Polis memurlarının; tuttukları takımın yenilmesini normal karşılamalarında takım tutma eğilimlerinin ve sporla ilgilenme düzeylerinin etkil olduğu saptandı (p<0,05). Takım tutma eğilimlerinin; spor görevlerinde görevli olmayı tercih etmede, milli maç veya milli maç niteliğindeki maçlarda seyircinin taşkınlığına hoşgörülü ve ayrıcalıklı davranmada ve seyircilerin kamu malına zarar vermeleri durumunda kuvvet kullanmalarında etkili olduğu (p<0,05); taraftarı oldukları takımın maçlarında görev aldıklarında seyircinin taşkınlığına hoşgörülü ve ayrıcalıklı davranmada ve spor müsabakalarında spor polisi gibi ayrı bir birim oluşturulması düşüncelerinde etkisinin olmadığı tespit edildi (p>0,05).


Bulgular ışığında, polis memurlarının görevlerini yerine getirirken profesyonelce bir davranış içerisinde bulunarak lig maçlarında taraftar kimliklerini arka plana attıkları, milli maçlarda milli duyguların da etkisiyle seyirciye daha hoşgörülü yaklaştıkları, seyircinin saldırgan ve zarar verici davranışlarında asayiş ve güvenliğin sağlanması ve kamu malının korunması için kuvvet kullanmaktan kaçınmadıkları ve spora katılımlarının büyük oranda eğlence, boş zaman değerlendirme ve sağlık amaçlı olduğu söylenebilir.Taraftarlık,  fanatik,  polis 
  
Makale Gönder