KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

“OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ &CCEDİL;OCUKLARIN YAZMAYA HAZIRLIK BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ” İ&CCEDİL;İN GE&CCEDİL;ERLİK GÜVENİRLİK &CCEDİL;ALIŞMASI

Lütfiye COŞKUN,  Ümit DENİZ 

Çalışma, 60-72 aylık çocuklar için mevcut “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi”nin 48-60 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirliğini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Kontrol listesinin kapsam geçerliği uzman görüşüne başvurularak değerlendirilmiştir. Kontrol listesinin ölçüm güvenirliği ise Kuder Richardson (KR-20) iç tutarlılık katsayısı ve test tekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanarak incelenmiştir. KR-20 testine göre kontrol listesinin güvenirlik katsayısı, .84 olarak bulunmuştur. 15 gün ara ile iki kez değerlendirilen kontrol listesinin test tekrar güvenirlik katsayısının .72 olduğu saptanmıştır. Bu bulgulara dayanarak, 60-72 aylık çocuklar için geliştirilen “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi”nin 48-60 aylık çocukların yazmaya hazırlık becerilerini değerlendirmek amacı ile de kullanılabileceği söylenebilir.Yazmaya hazırlık becerileri,  yazmaya hazırlık becerilerini değerlendirme,  48-60 aylık çocuklar 
  
Makale Gönder