KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

9. VE 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ BECERİ VE İ&CCEDİL;ERİK KAZANIMLARI İLE ÖL&CCEDİL;ME-DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARININ GRAFİKLER A&CCEDİL;ISINDAN ANALİZİ

Cem GÜLTEKİN,  Canan NAKİBOĞLU 

Bu çalışmada ilk olarak, 9. ve 10. sınıf kimya dersi öğretim programlarının beceri ve içerik kazanımları ile ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının grafikler açısından analiz edilmesi, daha sonra da 9. ve 10. sınıf kimya ders kitaplarına ne derece yansıdığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2007 yılı 9. sınıf ve 2008 yılı 10. sınıf kimya dersi öğretim programları ile 2013 yılı 9. ve 10. sınıf kimya dersi öğretim programları analiz edilmiştir. Daha sonra bu programlara göre yazılan 5 adet 9. ve 10. sınıf kimya ders kitabı programları ne derece yansıttıkları açısından analiz edilerek, bulgular karşılaştırılmıştır. Çalışmada, ders kitaplarında grafiklere yönelik programlardaki içerik kazanımlarının hepsine yer verildiği, ancak kitapların bazı ünitelerinde grafiklerin yer almasına rağmen, programda buna yönelik kazanımın bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 2007/2008 yılı 9. ve 10. sınıf kimya dersi öğretim programlarında, grafik hazırlama ve yorumlama üst düzey beceriler olarak nitelendirilirken, 2013 programlarında grafik hazırlama ve yorumlamaya dair herhangi bir nitelemede bulunulmadığı belirlenmiştir.kimya dersi öğretim programı,  kimya ders kitabı,  grafiksel beceriler 
  
Makale Gönder