KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

EUROFIT TESTLERİ İLE 12-14 YAŞ GRUBU ERKEK ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK NORMLARININ
ARAŞTIRILMASI (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ)

Bilgehan Baydil 

Bu çalışmanın amacı Kastamonu Bölgesi 12-14 yaş grubu erkek öğrencilerin Eurofit testleri ile fiziksel uygunluk normları araştırılarak durum tespiti yapmak ve literatüre katkıda bulunmaktır.


Araştırma Kastamonu ilinde rassal olarak seçilmiş Gazi Paşa İlköğretim Okulu ve Merkez İlköğretim Okulu’nda okumakta olan 12-14 yaş grubu, 63 erkek öğrenci üzerinde yapılmıştır. Bu öğrenciler, boy ve vücut ağırlığı, deri altı yaşı ölçümü, flamingo denge testi, disklere dokunma testi, esneklik, durarak uzun atlama, kuvvet, mekik testi, 10x5 m koşu testi, durarak dikey sıçrama testi ve 20 m mekik koşu testi uygulanmıştır.Fiziksel Uygunluk 
  
Makale Gönder