KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-1

HİLMİ YAVUZ’UN 'BURSA VE ZAMAN' ŞİİRİNİ ‘YENİDEN KURMA (RECONSTRUCTION)’ DENEMESİ

Cüneyt Issı 

Bu yazıda, bir şiirin yapılanışı Hilmi Yavuz’un ‘bursa ve zaman’ başlığını taşıyan şiiri üzerinde izlenmeye ve nihayet şiiri oluşturan tüm malzemelerin işaret ettiği matris (tema) bulunmaya çalışılacaktır. Şiirin matrisine giden yolda özellikle metinlerarası ilişkilerin; buna bağlı olarak kullanılan kimi hipogram ve betimleme öbeklerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Yazıda tüm bu unsurlar tespit edilmiş, böylece yapılandırılan şiir, matrisi etrafında anlamlandırılmaya çalışılmıştır.Matris,  metinlerarasılık,  betimleme öbeği,  yeniden kurma 
  
Makale Gönder