KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

ARTIRILMIŞ GER&CCEDİL;EKLİĞİN UYGULAMALI EĞİTİMDE KULLANIMI: ANAKART MONTAJI

Mustafa Sırakaya 

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünya görüntüsü üzerine eş zamanlı olarak sanal verilerin eklenerek zenginleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Mobil teknolojilerde yaşanan gelişimle birlikte, artırılmış gerçeklik eğitim ortamlarında da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yaparak yaşayarak öğrenme için uygun ortamlar sunması, öğrencileri dünya gerçekliğinden soyutlamadan sanal verilerle gerçekliği zenginleştirmesi ve öğrenci merkezli öğrenme sağlaması gibi özellikleri artırılmış gerçeklik teknolojisini, nesnelere müdahale edilerek öğrenilmesi gereken bakım ve montaj konularında ideal yöntem haline getirmektedir. Bu çalışmada artırılmış gerçeklik kullanımının öğrencilerin anakart montaj süreleri ve montajda yaptıkları hata sayısı üzerinde etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim göre 40 öğrenciyle yürütülen çalışmada, öğrencilerin anakart montajını tamamlamaları video kaydına alınarak veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda, artırılmış gerçeklik kullanan grubun anakart montajını yaklaşık %20 daha kısa sürede tamamladığı ve yaklaşık olarak %50 daha az hata yaptığı tespit edilmiştir. Ancak gruplar arasındaki bu farkların istatistiki olarak anlamlı olmadığı görülmüştür.Artırılmış gerçeklik,  uygulamalı eğitim 
  
Makale Gönder