KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

CYPRINION MACROSTOMUS HECKEL, 1843 (PISCES:CYPRINIDAE)’UN KARYOTİP ANALİZİ

Muhammet Gaffaroğlu,  Eşref Yüksel 

Bu çalışmada, Karakaya Baraj Gölü’nde (Malatya Türkiye) yaşayan Cyprinion macrostomus Heckel 1843’un karyotipi incelendi. Örnekler canlı olarak laboratuvara taşınarak havalandırmalı akvaryumlarda tutuldu. Kromozom eldesi için böbreklerden yararlanıldı ve Collares-Pereira (1992)’nın “havada kurutma” tekniği kullanıldı. Araştırmalar sonucunda diploid kromozom sayısı 2n=50, karyotip 3 çift metasentrik, 12 çift submetasentrik, 6 çift subtelosentrik, 4 çift akrosentrik kromozom ve kol sayısı 92 olarak tespit edildi. Eşey kromozomları morfolojik olarak farklılaşmadığı için gözlenemedi.Karyotip,  Cyprinidae,  Cyprinion macrostomus,  Karakaya Baraj Gölü 
  
Makale Gönder