KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

BAĞLAMSAL ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMADA GEOGEBRA YAZILIMININ ROLÜ: ELİPS ÖRNEĞİ
Serdal BALTACI,  Adnan BAKİ 

Bu çalışmada, elips kavramının öğretiminde GeoGebra yazılımının kullanılmasının bağlam oluşturup oluşturmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Aksiyon araştırması yönteminin kullanıldığı çalışma ilköğretim matematik öğretmenliği programındaki üçüncü sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Veriler çalışma yaprakları, araştırmacının alan notları ve mülakatlar ile toplanmıştır. Veriler analiz edilirken bağlamsal öğrenme öğretme yaklaşımının bir stratejisi olan REACT stratejisi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda GeoGebra yazılımının; analitik geometri kavramları arasındaki ilişkilendirmelere, öğretmen adaylarının kâğıt kalem ortamında yaptıklarını karşılaştırmalarına imkân sağlayarak bir tecrübe süreci yaşamalarına, ikonları ve çoklu gösterimleri sayesinde verilen geometrik yerlerin modellenmesine ve öğrenilen kavramların matematiksel olarak genelleştirilmesi ile uygulamalarına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan yazılımın geri dönütleriyle öğretmen adaylarının birbirleri ile iletişime geçmelerine ve fikir alışverişinde bulunarak yardımlaşmalarına fayda sağlayarak işbirliği sürecini kolaylaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Transfer etme sürecinde ise GeoGebra yazılımının öğrenilen kavramların transfer edilmesini sağlayarak bu süreci kolaylaştırdığı belirlenmiştir.bağlamsal öğrenme,  REACT stratejisi,  ilköğretim matematik öğretmen adayları,  GeoGebra dinamik matematik yazılımı,  elips 
  
Makale Gönder