KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

İLKOKUL TÜRK&CCEDİL;E &CCEDİL;ALIŞMA KİTAPLARINDAKİ DİNLEME ETKİNLİKLERİNİN ZİHİNSEL BECERİLERE GÖRE DAĞILIMI

Ümit ÖZKANAL,  Emel BAYRAK 

Bu araştırma, ilkokul çalışma kitaplarında yer alan dinleme etkinliklerinin geliştirmeyi amaçladığı zihinsel becerilere göre gösterdiği dağılımı belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde ilkokul 1-4. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarında yer alan dinleme etkinlikleri incelenerek geliştirmeyi amaçladığı zihinsel becerilere göre sınıflandırılmıştır. Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarında yer alan zihinsel becerilerin “tahmin etme, analiz etme, zihinde canlandırma, seçici dinleme, araştırma, hatırlama, karşılaştırma, eşleştirme ve yazma” olduğu belirlenmiştir. Ancak Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yeri olmasına karşın “sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, sentezleme, değerlendirme ve girişimcilik” zihinsel becerilerine ilişkin etkinliklere yer verilmediği belirlenmiştir.Dinleme Etkinlikleri,  Zihinsel Beceriler,  Türkçe Dersi Öğretim Programı 
  
Makale Gönder