KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

ÖN DÜZENLEYİCİLER VE 9. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARINDA KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
Canan NAKİBOĞLU,  Nihan KAŞMER,  Cem GÜLTEKİN,  Füsun DÖNMEZ 

Ön düzenleyiciler, öğrenilecek materyalden önce sunulan ve öğrenenin yeni bilgiyi yorumlama ve organize etmesine yardım eden araçlardır. Bu çalışmada ilk olarak, ön düzenleyicilerin sınıflandırılmasına yönelik bir kavram haritası geliştirilmiştir. Daha sonra hazırlanan kavram haritasının dikkate alınmasıyla, 2007 yılı 9. sınıf kimya dersi öğretim programı doğrultusunda MEB tarafından hazırlanan 9. sınıf kimya ders kitabı ile 1996 yılı programı doğrultusunda MEB tarafından hazırlanan 9. sınıf kimya ders kitabı ön düzenleyici kullanılma durumlarına göre ayrı ayrı analiz edilerek, bulgular karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda, 1996 yılı programı doğrultusunda hazırlanan 9. sınıf kimya ders kitabında sadece sergileyici ön düzenleyiciler yer alırken, 2007 yılı programı doğrultusunda hazırlanan 9. sınıf kimya ders kitabında hem sergileyici hem de karşılaştırmalı ön düzenleyicilerin yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yeni ders kitaplarında ön düzenleyici sayısında artma olduğu belirlenmiştir. Son kısımda, kimya derslerinde ön düzenleyicilerin kullanılması ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.Ön Düzenleyici,  9. Sınıf Kimya Ders Kitabı 
  
Makale Gönder