KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2001/Cilt 2,Sayı-2

SEYFE GÖLÜ ESKİ SEVİYELERİNİN KUATERNER JEOMORFOLOJİSİ A&CCEDİL;ISINDAN ETÜDÜ

Hayriye Sayhan 

Son 24.000 yılda Seyfe gölünde önemli seviye değişmeleri olmuştur. Eski Seyfe gölündeki su seviyesi değişikliklerine bağlı olarak Seyfe havzası dış drenajdan kopmuştur. Serin-nemli devrelerde gölün su seviyesi yükselmiştir. Daha sıcak-kurak dönemlerde ise gölün su seviyesi alçalmış ve glasiler gelişmiştir.
Bugün göl seviyesi 1110 m. de bulunmaktadır.


Gölün eski seviyeleri 1175m, 1150 m., 1125 m. ve 1111 m.de yer alır ve Glasyal maksimumda gölün deniz seviyesinden yükseltisi 1175 m olarak belirlenmiştir. 24.000 yıl ile 11.000 yıl arasındaki son plüvyal devrede sahaya akışı olan birçok akarsuyun akım miktarı yükselmiştir. Holosen ’deki nisbeten serin ve nemli devreler için de aynı şeyi söylemek mümkündür (1,2). Bu devrelerde akarsular çevredeki dağlık alanlardan önemli miktarda malzeme taşıyarak havza tabanına yığmışlardır. Pleistosen sonu ve Holosen içerisinde ise iklimdeki kuraklaşmaya bağlı olarak havzanın kenar kısımlarında glasi depoları teşekkül etmiştir.Seyfe Havzası,  Seyfe Gölü,  Pediment,  Glasi,  Son Bulut Devresi,  Holosen,  İklim Değişikliği,  Göl Seviyesi 
  
Makale Gönder