KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNİN MÜFREDATLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ VE TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR KİMYA MÜFREDAT ÇERÇEVESİ ÖNERİSİ
Abdullah AYDIN 

Ülkeler arasındaki ekonomik üstünlük fen ve teknolojideki üstünlükle sağlanmaktadır. Fen ve onun bir dalı olan kimya konularını anlama ve ilgi duyma bu üstünlüğü sağlamada önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle fen bilimleri eğitiminin kalitesini artırmak gerekmektedir. Bu kalitenin artırılması için müfredat programlarının iyileştirilmesi, iyileştirilen bu müfredatları etkili bir şekilde yürütecek imkanların okullara sağlanması ve uygun öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada çeşitli ülkelerin orta öğretim kimya derslerinin müfredatları karşılaştırılmalı olarak incelenmiş, bu ülkelerle müfredatımızı karşılaştırarak ülkemizin sosyal ve politik değerlerini yansıtan kimya müfredatının temelleri ortaya konmuştur.Müfredat geliştirme,  Kimya müfredatını geliştirme,  Ortaöğretim kimya müfredatı 
  
Makale Gönder