KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KUŞAKLAR ARASI &CCEDİL;ATIŞMA: NEDENLERİ VE BAŞA &CCEDİL;IKMA YAKLAŞIMLARI

Yaser ARSLAN,  Soner POLAT 

Bu çalışmada sınıf öğretmenleri arasındaki kuşaklar arası çatışma durumlarının, bu çatışmaların nedenlerinin ve sınıf öğretmenlerinin kuşaklar arası çatışmayla başa çıkma yaklaşımlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Fenomenolojik desendeki çalışmada kuşaklar arası çatışma olgusu öğretmenlerle yüz yüze yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla derinlemesine incelenmiştir. Araştırmaya, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kocaeli ili İzmit ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 20 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin, fazlasını yapma eğilimi, öğretim yöntemleri hakkında fikir ayrılıkları, sınıf yönetimi yaklaşımı gibi konularda kuşaklar arası çatışma yaşadıkları görülmüştür. Bu konularda çatışma yaşanmasının nedenleri; değişime direnç gösterme, otoriter ve kuralcı olma, kolaycı olma, gelişime açık veya kapalı olma olarak bulunmuştur. Öğretmenlerin kuşaklar arası çatışma yaşantılarıyla kaçınma, işbirliği ve rekabet yaklaşımlarını kullanarak başa çıktıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, kuşaklar arası çatışma durumlarının, eğitim örgütleri ve öğretmenlere zarar vermemesi hatta yarar sağlayabilmesi için öğretmenlerin kuşaklar arası çatışmalarla başa çıkmada işbirliği stratejisini benimsemelerinin önemi vurgulanmıştır.kuşaklar arası çatışma,  eğitim örgütleri,  sınıf öğretmeni 
  
Makale Gönder