KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ PROGRAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Elif Yılmaztekin,  Feyza Erden 

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının bütünleştirilmiş programın Okul Öncesi Eğitim Programındaki yeri hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu çalışmanın katılımcılarını, Türkiye’de bulunan bir devlet üniversitesinin, Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı 30 okul öncesi öğretmen adayları oluşmaktadır. Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının bütünleştirilmiş program hakkındaki görüşlerine ulaşmak için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, 20 okul öncesi öğretmen adayının okul öncesi eğitim kurumlarında bütünleştirilmiş programın uygulanması ile ilgili yazmış oldukları yazılı dökümanlar ve 10 okul öncesi öğretmen adayı ile yapılan mülakatlar yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın sonucu, okul öncesi öğretmen adaylarının bütünleştirilmiş programı anaokulu müfredatının bir parçası olarak düşündüklerini göstermektedir. Çoğu öğretmen adayı bütünleştirilmiş programın çocuğun öğrenme sürecine sağladığı olumlu etkiler üzerine odaklanmıştır. Bununla birlikte, okul öncesi öğretmenlerinin bütünleştirilmiş programı daha çok drama, edebiyat ve fen etkinliklerinde kullandıklarını düşünmektedirler.Bütünleştirilmiş program,  okul öncesi eğitim,  hizmet öncesi eğitim,  nitel çalışma 
  
Makale Gönder