KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

KIRŞEHİR'DE YAŞAYAN BAZI KADINLARIN SPOR YAPMA VE YAPMAMA NEDENLERİ
Levent VAR 

Spor, insan üzerinde birçok olumlu etkiler yaratmasıyla birlikte bireyleri daha sosyal, aktif ve üretken bir hale getirmektedir. Kadın erkek ayırt etmeksizin her yaştan her bireyin daha sağlıklı ve daha mutlu olmaları için egzersiz ve spor yapmaları önemlidir. Günümüzde kadınların spora olan ilgisi ve katılımında giderek artış olduğu gözlense de erkeklere oranla kadınların spora katılımları daha düşük seviyededir. Bu araştırmanın amacı Kırşehir’de yaşayan bazı kadınların spora katılım düzeylerini belirleyerek, spor yapma ve spor yapmama nedenlerini araştırmaktır. Araştırma grubunu Kırşehir merkezde yaşayan 1981 kadın oluşturmuştur. Grubun yaş ortalaması ?=31’dir. Araştırmanın verisi açık uçlu sorular ile araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler kullanılarak açıklanmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırmaya katılan kadınların %63 (n=1244)’ünün aksine %37 (n=737)’si düzenli olarak spor yapmaktadır. Spor yapan kadınların başlıca spor yapma nedenleri ‘kilo vermek ve sağlıktır’. Diğer taraftan spor yapmayan kadınların başlıca nedenleri ‘zaman bulamama ve sağlık problemleri' olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Kırşehir'de yaşayan kadınların spor ve egzersizin yararları ve teşviki konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri önerilebilir.

 Kadın,  Spor,  Sağlık,  Spor yapma nedeni,  Spor yapmama nedeni 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.014

  
Makale Gönder