KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

PERFORMANS BAŞARISIZLIK DEĞERLENDİRME ENVANTERİ’NİN TÜRK&CCEDİL;E’YE UYARLANMASI

Nurcan Kahraman,  Semra Sungur 

Bu çalışma, Conroy (2001) tarafından başarısızlık korkusunu ölçmek için geliştirilen Performans Başarısızlık Değerlendirme Envanteri’ nin Türkçe’ye uyarlamasının yapılmasını amaçlamaktadır. Ortaokul öğrencileri üzerinde yapılan çalışmaya 211 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ölçeğin Türkçe versiyonunda 5 boyutlu yapısını doğruladı. Güvenilirlik sonuçları da kabul edilebilir seviyedeydi. Bunun yanısıra, 5 faktörlü BDÖ cinsiyete göre değişmezlik göstermiştir. Kızlar ve erkekler arasındaki başarısızlık korkusu MANOVA ile incelendiğinde ise, boyutlara göre küçük farklılığın olduğu veya hiç anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür.Başarısızlık korkusu,  Cinsiyet,  Performans başarısızlık değerlendirme envanteri 
  
Makale Gönder