KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Erdoğan ÖZEL,  Ahmet Sami KONCA,  Hikmet ZELYURT 

Eğitimin evrenselleşmesi ve bilginin hızlı yayılması ile birlikte öğretmenlerin yabancı dile sahip olması profesyonel gelişimleri açısından daha önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının yabancı dil eğitimine yönelik tutumları incelenmiştir. Bu amaçla okul öncesi öğretmenliğinde okuyan 196 öğrenciye Yabancı Dil Öğretimi Tutum Ölçeği ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmen adayları yabancı dilin öncelikli ve gerekli olduğunu vurgularken aynı zamanda mevcut yabancı dil eğitiminin nitelikli ve yeterli olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ayrıca, öğretmen adaylarının cinsiyetleri ve algıladıkları yabancı dil düzeylerinin yabancı dil eğitimine yönelik tutumlarını önemli derecede etkilediği belirlenmiştir. Ancak, öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türlerinin yabancı dil eğitimine yönelik tutumları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlar, yabancı dilin önemi konusunda belirli bir farkındalığı olan okul öncesi öğretmen adaylarının yabancı dil eğitimi hususunda desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.okul öncesi,  öğretmen adayı,  yabancı dil eğitimi 
  
Makale Gönder