KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN OKUL DIŞI COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Taner ÇİFÇİ,  Yurdal DİKMENLİ 

Okul dışı coğrafya öğretimi; coğrafya konularının öğrencilere okul sınırları dışındaki uygun ortamlarda öğretilmesidir. Okul dışı öğretim, coğrafya konularının ezberden ve sınıf ortamından çıkarılarak daha eğlenceli ve kalıcı hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı coğrafya öğretmenlerinin okul dışı coğrafya öğretimine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir “Görüş Formu” yardımıyla, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Tokat illerindeki liselerde görev yapan 30 coğrafya öğretmeninden elde edilmiştir. Bu çalışma, nitel bir araştırma olup, olgu bilim yöntemi olarak desenlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel içerik analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin çoğunluğunun okul dışı öğretimi, gezi ve gözlem yaparak yerinde inceleme veya çevreyi tanımak adına yapılan etkinlikler şeklinde tanımladıkları; coğrafya öğretiminde okul dışı etkinlikleri her zaman kullandıkları ve bu etkinliklerin öğrenilenlerin kalıcılığını artırdığına, öğrencilere yaparak, yaşayarak ve dokunarak öğrenme imkânı sağladığına inandıkları saptanmıştır.Coğrafya,  coğrafya öğretimi,  coğrafya öğretmeni,  okul dışı öğrenme 
  
Makale Gönder