KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DEĞER AKTARIMI VE E-OKUMA “EKRAN OKUMA”
Kadir ULUSOY 

Sosyal bilgiler öğretimi alanında teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni yöntem ve yaklaşımlarda uygulanmaya başlamıştır. Özellikle yapılşandırmacı yaklaşımla birlikte öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışında farklı yöntem ve teknikleri uygyulaması kaçınılmaz olmuştur. 2005 programından sonra programın önemli ayaklarından birisini değerler oluşturmuştur. Sosyal bilgiler dersi içerisinde değerleri aktarırken yeni yaklaşımları, yöntem ve teknikleri kullanmak gerekmektedir. Özellikle FATİH projesi ile yaygınlaşan teknolojik araç gereçlerin okullarda kullanılması ile materyaller de değişmiştir; artık basılı kitap ve kaynak yerine dijital kitaplar- e-kitap ve z-kitaplar kendisini göstermişltir. Bu süreçte sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi ile ilgili yapılacak etkinlik ve işleyişlerde e-okuma “ekran okuma” süreci de başlayacaktır. E-okumanın “ekran okumanın” sosyal bilgiler de gerçekleştirilmesi ile değerlerin öğretiminde yeni bir süreçte başlamış olacaktır. Değerlerin öğretiminde kullanılacak olan hikâyeler, örnek olaylar ve okuma metinleri ile süreçte sorulacak sorular öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade etmeleri sağlayacak, telkin yoluyla, empoze edilmeye çalışılan değerlerden daha etkin bir öğrenme süreci yaşanacaktır.sosyal bilgiler öğretimi,  değerler eğitimi,  e-okuma “ekran okuma” 
  
Makale Gönder