KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞ SİTELERİNDE GİZLİLİK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ
Hasan ÇAKIR,  Gül ÖZÜDOĞRU,  Şeyma Büşra BOZKURT,  Kevser HAVA 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerinde gizlilik farkındalıklarını araştırmaktır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik Farkındalığı” anketi kullanılmıştır. Veriler 2013-2014 akademik yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 909 öğretmen adayından toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; katılımcılar sosyal ağ sitelerinde en fazla yakın arkadaş gruplarıyla, en az ise öğretmen/öğretim elemanlarıyla iletişim kurmaktadırlar. Bu siteleri en fazla gündem ve haberlerin takibi amacıyla, en az ise bütün arkadaşlarına grup mesajları gönderme amacıyla kullanmaktadırlar. Katılımcıların sosyal ağ sitelerini kullanım gizlilik farkındalıkları genel olarak ortalamanın üzerinde çıkmıştır. Ayrıca, gizlilik farkındalıkları maddelerinin çoğunda cinsiyete göre, kadınların lehine anlamlı farklılık görülmüştür.Öğretmen adayları,  sosyal ağ siteleri,  gizlilik farkındalığı 
  
Makale Gönder