KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

FEN BİLGİSİ, SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Hayati ÇAVUŞ,  Atilla TEMUR,  Kazım KARA 

Bu çalışma, ilköğretim Bölümü Fen Bilgisi, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı öğrencilerinin bilgisayar dersine karşı olan tutumlarını tespit etmek amacıyla planlanmıştır. Ayrıca, cinsiyete ve sayısal-sözel gruplara ait dağılımların belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmada, ilköğretim Bölümü Fen Bilgisi, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler programına devam eden öğrencilere tutum ölçeği uygulanmıştır.

Sonuç olarak; Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri öğrencilerinin bilgisayar dersine karşı olan tutumları arasında herhangi bir fark tespit edilememiştir. Ancak, erkek öğrencilerde de bu ilginin azalma eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür.Tutum,  Bilgisayar,  Bilgisayar tutum ölçeği,  Fen bilgisi,  Sosyal bilgiler 
  
Makale Gönder