KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

FEN BİLGİSİ DERSLERİNDE BENZEŞİMLERİN (ANALOJİ) KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE ÖRNEKLERİ
Erhan EKİCİ,  Fatma EKİCİ,  Fatih AYDIN 

Fen eğitiminde analojinin öğrenmedeki rolü geniş ve yaygın bir şekilde araştırılmıştır. Bu araştırmalarda fen eğitiminde analoji yöntemini çeşitli yaklaşımlarla kullanmanın avantajları ve dezavantajları vurgulanmıştır. Önemli bir öğrenme ve öğretme aracı da olan analojiler, bilimsel fikir ve kavramların öğrenilmesi ve geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Analoji kullanımının en önemli amacı somut örneklerden yararlanarak soyut olayları (olguları) anlamayı geliştirmektir.

Bu çalışma, öğretmen adaylarının çalışma öncesi ve sonrası fen derslerinde analoji kullanılabilirliği ve analoji temelli ders planı hazırlama ile ilgili görüşlerini ve 8 haftalık bir periyot süresince tamamen kendilerinin oluşturdukları analoji örneklerinin, kapsam, özellik ve kategori açısından incelenmesini kapsamaktadır.

Çalışmanın başlangıcında katılımcılara analoji ve uygulamaları hakkında bilgi ve kaynaklar sağlanmış, bu kaynakları incelemelerinin sonrasındaki toplantıda konu etraflıca tartışılarak beyin fırtınası yapılmıştır.

Katılımcılarla çalışma öncesi ve sonrası görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda belirtilen görüş ve düşünceler ile analoji temelli ders planları incelenip analiz edildiğinde, öğretmen adaylarının analoji kullanımı konusunda oldukça bilinçlendikleri, olumlu tutum geliştirdikleri ortaya çıkmıştır.Analoji,  Fen Eğitimi,  Öğretmen Adayı,  Fen Dersleri,  Ders Planları 
  
Makale Gönder