KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYLA İLGİLİ OLAYLARA BAKIŞI
Nevin YILDIZ,  Macid Ayhan MELEKOĞLU 

Bu araştırma, farklı alanlardan öğretmen adaylarının örnek olaylarda verilen kaynaştırma olgusuna ilişkin yorumlarını belirlemek amacıyla yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada, 2011-2012 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Zihin Engelliler Öğretmenliği (59), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (40) ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (36) bölümlerinde öğrenim görmekte olan toplam 135 öğretmen adayı, engelli öğrencilerin ilköğretim okullarında kaynaştırma uygulamalarına katılımlarıyla ilgili iki örnek olayın anlatıldığı anekdotları okumuşlar ve bu olaylara ilişkin yorumlarını hazırlanan forma yönergeler doğrultusunda işaretleyerek belirtmişlerdir. Bulgular, engelli bireylerin tarihsel süreçte toplum için yük olarak görülmesi ve bu bireylere acıma duygusu ile yaklaşılmasının, bugünün öğretmen adaylarının düşüncelerinde izlerini sürdürdüğünü ortaya koymaktadır.Kaynaştırma,  öğretmen adayları,  kaynaştırmaya bakış,  engelli 
  
Makale Gönder