KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTAPLARINDA TARİHİ KARAKTERLERİN KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Cengiz DÖNMEZ,  Kubilay YAZICI 

Geçmişten günümüze Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarında ele alınan konular ve bu konuların işleniş şekilleri birçok defa değişime uğramıştır. Fakat bu durum söz konusu kitaplarda tarihi karakterlerin var olma durumlarını etkilenmemiştir. Kim tarafından ne zaman yazılırsa yazılsın, tarihi karakterlere mutlaka yer verilmiştir. Bununla birlikte ders kitaplarında hangi tarihi karakterin yer alması gerektiğini belirlemede pek çok faktörün etkide bulunduğu da bilinmektedir. Bu faktörlerden özellikle; öğretim amacı, içerik, siyasilerin etkisi ve tarihi karakterlerin kazanma/kaybetme ya da başarı/başarısızlık durumlarının belirleyici olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada öncelikle söz konusu faktörlerin neler olduğunu ve geçmişten günümüze tarih öğretimi bağlamında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde tarihi karakterlerin kullanımına etkilerini örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.Tarihi Karakter,  İnkılâp Tarihi,  Ders Kitapları 
  
Makale Gönder