KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2001/Cilt 2,Sayı-3

JOHN LOCKE’UN EĞİTİM ANLAYIŞI

Mustafa Cihan 

John Locke, ortaya koyduğu düşünceleri ile sadece bilgi ve siyaset alanlarında popüler olmamış aynı zamanda eğitim konusunda da son derece önemli düşünceler ileri sürmüştür.Locke, kendi felsefi sistemine de bağlı kalarak bilginin zihinden değil duyum ve deneyimlerden kazanıldığını kabul eder. Buna göre eğitimde, somut, pratik ve empirik olana yönelme esas olandır. Bu bağlamda eğitimin amacı, deneyimin öğrenilmesi ve bu sayede mutluluğun gerçekleştirilmesi olmalıdır. Locke'a göre bunu elde etmenin yolu ise sağlıklı ve sağlam bir bedene ve zihne sahip olmakla mümkündür. Çünkü o , sağlam bir zihin yapısının ancak sağlam bir bedende bulunabileceğine inanır.Bilgi Teorisi,  Eğitim,  Empirizm,  Realizm 
  
Makale Gönder