KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

ABD’DEKİ MÜSLÜMAN KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL DENEYİMLERİNİ ANLAMAK: SOSYAL BİLGİLER DERSLERİ VE ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN YORUMLARI

Elvan Günel,  Merry Merryfield 

Bu nitel araştırmada Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) lisede öğrenim gören Müslüman kız öğrencilerin okuldaki deneyimleri ve onların sosyal bilgiler ve Amerikan tarihi öğretim programlarına ilişkin düşünceleri incelenmiştir. Bu araştırma okul nüfusunun çoğunluğu beyaz Amerikalı öğrencilerden oluşan ancak Müslüman nüfusu da barındıran ABD’nin Orta Batı eyaletlerinden birinde bulunan bir lisede gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, katılımcı gözlem ve bireysel görüşmeler yoluyla Şubat 2006 ile Haziran 2006 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre Müslüman kız öğrenciler, Amerikan tarihi öğretim programında yalnızca Amerikan bakış açısının var olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, Müslüman kızların bu derslerde anlatılan tarihsel olaylarda çoklu bakış açılarına yer verilmediğine inandıkları görülmüştür. Göçmen statüleri ile onların ırk, etnik grup ve dini inançlarının Amerikan tarihi derslerinde ilgi gösterdikleri konuların seçiminde etkili olduğu da araştırmanın bulguları arasındadır.Müslüman kız öğrenciler,  sosyal bilgiler eğitimi,  eleştirel ırk teorisi,  kimlik 
  
Makale Gönder