KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞİKLİK HUY KALIBINI KULLANMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMA
Nihat Çalışkan,  Özlem Badem 

Kişilik ve kişiliğin birey yaşamındaki etkileri yüzyıllardır merak edilen bir konu olmuş ve bu alanda birçok görüş öne sürülmüştür. Bu görüşlerden biri de “Huy Kalıpları” dır. Huy Kalıpları, bireyi tanıma ve bireye en uygun mesleği sunabilme konularında bilgi sunmaktadır. Bu çalışmanın odak mesleği ise “öğretmenlik” tir. Araştırma, dokuz huy kalıbından biri olan “Değişiklik huy kalıbını öğrencilerin kullanma düzeylerini belirlemeye yönelik analitik bir çalışmadır. Buna göre, araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Ahi Evran Üniversitesi’nde okuyan 423 eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Veriler, adayların cinsiyet, okudukları bölüm ve sınıf seviyelerine göre incelenmiştir. Adayların cinsiyet ve okudukları bölüme göre anlamlı bir fark bulunmazken, sınıf seviyeleri yükseldikçe değişiklik huy kalıbı kullanma düzeyi düşmektedir.Öğretmen adayı,  huy kalıbı,  değişiklik,  aynılıkçılar,  farklılıkçılar 
  
Makale Gönder