KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME

Ayşe Taş 

Bu makalede, aktif öğrenmenin önemi üzerinde durulmuş, küçük ve büyük öğrencilerin sınıflarında kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Özellikle öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarına aktif öğrenme deneyimi kazandırmanın onların gelecekteki sınıflarında aktif öğrenme yöntemlerini kullanma sıklığını arttıracağı ifade edilmiştir.Aktif Öğrenme ,  Öğretmen Eğitimi ,  Öğretim 
  
Makale Gönder