KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

ERGENLERİN KİMLİK OLUŞUMUNUN FACEBOOK ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
Halil EKŞİ,  Nurdan ERDEN,  Hilal ERDOĞAN,  Emre YILMAZ 

İnsanlar sosyal ağlarda gün geçtikçe daha fazla vakit geçirmekte, gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakta ve yeni kimlikler inşa etmektedirler. Yapılan birçok araştırmada “Facebook”, en popüler ağ olarak ortaya çıkmaktadır. Facebook üzerinden yeni arkadaşlıklar kurulmakta, evlilik kararları alınmakta, toplumsal ve siyasi örgütlenmeler gerçekleşmekte, anlık paylaşımlarla alternatif sosyal medya oluşturulmaktadır. Ülkemizdeki istatistikler ve araştırmalarda Facebook’un gençler arasında hızla yaygınlaştığı ve kullanım değerinin arttığı görülmektedir. Bu araştırmada sosyal iletişim ağlarından biri olan Facebook’un ergenlerin kimlik/kişilik oluşumundaki rolü incelenmiştir. Ergenlerin Facebook’u kullanım ve algılayışları, Facebook’un ergenlerin aile, arkadaş ve romantik ilişkilerine etkileri, ergenlik kuramları ile ilişkilendirilmiştir. Bu amaçla çeşitli liselerden 15-16 yaş arasındaki 12 öğrenci ile önceden hazırlanmış görüşme formu üzerinden derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.Sosyal Ağ,  Facebook,  Ergenlik,  Kimlik oluşumu 
  
Makale Gönder